Dịch vụ xin giấy phép đầu tư

Dịch vụ xin giấy phép đầu tư : Giấy phép đầu tư là một loại giấy chứng nhận nhằm để quản lý việc đầu tư của các nhà đầu tư trong và ngoài nước thực hiện đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam, là giấy phép hoạt động do cơ quan có thẩm quyền ban hành […]

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư

 Khi các nhà đầu tư nước ngoài có mong muốn thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam, thì nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư 2014 và các văn bản hướng đẫn khác. Để giúp nhà đầu tư hoàn […]

Xin giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

Xin giấy phép xây dựng cho nhà thầu nước ngoài – Nhà thầu nước ngoài là tổ chức, cá nhân nước ngoài có năng lực pháp luật dân sự; đối với cá nhân còn phải có năng lực hành vi dân sự để ký kết và thực hiện hợp đồng. Năng lực pháp luật dân sự […]

Tư vấn xin giấy phép đầu tư

Tư vấn xin giấy phép đầu tư, Hiện nay, trong xu thế hội nhập Việt Nam đang là quốc gia đầu tư nước ngoài mạnh mẽ. Các quốc gia đầu tư hàng đầu vào Việt Nam có thể kể tới như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Hồng Kông, Mỹ, Ấn Độ, Singapore… Khi nhà […]

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư thành lập cơ sở giáo dục

Để giúp nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục một cách dễ dàng và nhanh chóng nhất, Luật Minh Anh với đội ngũ chuyên viên tư vấn làm việc lâu năm có nhiều kinh nghiệp trong lĩnh vực này sẽ tư vấn các giải pháp giúp khách hàng thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận […]

Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài

Công ty Minh Anh (Nhà tư vấn), là một công ty hoạt động chuyên nghiệp trong lĩnh vực Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư nước ngoài, cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư nước ngoài, tư vấn doanh nghiệp trong nước, tư vấn giấy phép, cung cấp dịch […]