Tư vấn giải quyết tranh chấp về hợp đồng

  Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật. Hợp đồng thường gắn liền với dự án, trong đó một bên thỏa thuận với các bên khác thực hiện dự án hay một phần dự […]

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng

  Minh Anh Consult là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng như việc chuẩn bị hồ sơ pháp lý, đàm phán, soạn thảo, hiệu chỉnh và thẩm định các loại hợp đồng. Dịch vụ tư vấn soạn thảo Hợp đồng của công ty Minh Anh bao gồm: – […]

  Tư vấn giao kết và soạn thảo hợp đồng

  Tư vấn giao kết và soạn thảo hợp đồng – Tư vấn Minh Anh  với đội ngũ Luật gia  và chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng. Thông […]

  Dịch vụ tư vấn hợp đồng thương mại

  Hợp đồng thương mại là hợp đồng về trao đổi, mua bán hàng hóa và thực hiện những dịch vụ gắn với hoạt động thương mại đó. Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những kiến thức chuyên sâu không […]

  Tư vấn hợp đồng

  Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu của các qui định pháp luật có liên quan. Người tư vấn, soạn thảo hợp đồng không những đảm bảo lợi ích của các bên trong hợp đồng […]

  Tư vấn Hợp đồng mua bán Bất động sản

  Tư vấn soạn thảo Hợp đồng mua bán Bất động sản – Tư vấn Hợp đồng mua bán Bất động sản là dịch vụ pháp lý có uy tín của Luật Minh Anh. Hãy đến với Tư vấn Minh Anh , các Luật sư của chúng tôi sẽ Tư vấn Hợp đồng mua bán Bất động […]

  Dich vụ tư vấn giao kết và soạn thảo hợp đồng

  Dich vụ tư vấn giao kết và soạn thảo hợp đồng – Luật Minh Anh với đội ngũ Luật sư và chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật Việt Nam cũng như pháp luật quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại, có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hợp đồng. […]

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế

  Tư vấn soạn thảo hợp đồng kinh tế – Tư vấn, soạn thảo hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng yêu cầu rất nhiều kỹ năng cùng những hiểu biết chuyên sâu các qui định pháp luật có liên quan đến lĩnh vực cần soạn thảo. Hiện nay có rất nhiều […]