Văn phòng luật sư tại Hà Nội

  Xã hội ngày càng phát triển, các vấn đề pháp lý giữa công dân, tổ chức và cơ quan nhà nước phát sinh ngày càng nhiều. Theo đó, nhu cầu được tìm hiểu, tư vấn và hỗ trợ các pháp luật của các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp cũng trở nên cấp thiết […]

  Dịch vụ tư vấn thu hồi nợ xấu

  Trong kinh doanh, phát sinh nợ, nợ xấu, nợ khó đòi là việc mà không doanh nghiệp nào mong muốn, nhưng rất không may là hầu như doanh nghiệp nào cũng mắc phải dù ít dù nhiều. Thực trạng cho thấy, không nhiều doanh nghiệp có đội ngũ chuyên viên đủ kỹ năng và kiến […]

  Người đại diện xác lập thực hiện vượt quá phạm vi đại diện

  Theo quy định tại điều 146 BLDS thì Hậu quả pháp lý của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập thực hiện vượt quá thẩm quyền được quy định như sau. Điều 146. Hậu quả của giao dịch dân sự do người đại diện xác lập, thực hiện vượt quá phạm vi […]

  Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện

  Theo quy định tại điều 145 bộ luật dân sự 2005 có quy định như sau về hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập thực hiện. Điều 145. Hậu quả của giao dịch dân sự do người không có quyền đại diện xác lập, thực hiện […]

  Những người nào là người đại diện theo ủy quyền

  Tại điều 142 Đại diện theo ủy quyền của BLDS năm 2005 có quy định như sau: Điều 142. Đại diện theo uỷ quyền “1. Đại diện theo uỷ quyền là đại diện được xác lập theo sự uỷ quyền giữa người đại diện và người được đại diện. Hình thức uỷ quyền do các […]

  Người nào được coi là đại diện theo pháp luật

  Về vấn đề này, tư vấn pháp luật dân sự thuộc Luật Minh Anh xin được tư vấn như sau: Theo uy định tại điều 141 của BLDS 2005 thì Người đại diện theo pháp luật có những yếu tố cơ bản như sau: Điều 141. Người đại diện theo pháp luật “Người đại diện […]

  Quy định về đại diện theo pháp luật

  Về vấn đề này, tư vấn pháp luật dân sự của Luật Minh Anh xin trả lời như sau: Căn cứ vào quy định tại điều 140 BLDS thì Đại diện theo pháp luật được hiểu cơ bản như sau: Điều 140. Đại diện theo pháp luật “Đại diện theo pháp luật là đại diện […]

  Quy định của pháp luật về đại diện

  Theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành mà chủ yếu là Bộ luật dân sự 2005 có quy định Đại diện tại điều 139. Điều 139. Đại diện “1. Đại diện là việc một người (sau đây gọi là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của người khác (sau đây […]

  Thế nào là giao dịch dân sự có điều kiện

  Giao dịch dân sự có điều kiện được quy định trong BLDS, với những điều kiện và tiêu chuẩn rất chặt chẽ. Theo điều 125 của BLDS năm 2005 thì giao dịch dân sự có điều kiện được quy định như sau: “Điều 125. Giao dịch dân sự có điều kiện 1. Trong trường hợp […]

  Quy định về hình thức của giao dịch dân sự

  Hình thức của giao dịch dân sự là một điều kiện có liệu lực của giao dịch dân sự, pháp luật dân sự quy định rất cụ thể về vấn đề này. Giao dịch dân sự cần tuân thủ quy định về hình thức, tư vấn pháp luật dân sự sẽ phân tích vấn đề […]