Chính sách ưu đãi đầu tư đối với công ty vốn nước ngoài

        Công ty tư vấn Minh Anh xin đưa ra một số hướng dẫn về chính sách ưu đãi đầu tư đối với Công ty vốn nước ngoài như sau: A. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ CHUNG 1. Hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư: a) Áp dụng mức thuế suất thuế thu […]

Các loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Khi tiến hành đầu tư, một vấn đề cốt yếu mà các nhà đầu tư luôn quan tâm đó là việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Việc lựa chọn loại hình doanh nghiệp có phù hợp không sẽ tác động rất lớn đến sự tồn tại và phát triển của công ty sau này. […]

Investment procedure into Vietnam

Minh Anh Consulting Service Company established in 2012, our main service is consultancy on investment into Vietnam. Our lawyer have exhaustive knowledge of law as well as business environment and investment market in Vietnam. Minh Anh Company is always trusted company for foreign investors who want to invest in Vietnam. Application procedure of Decision on […]

Thủ tục đầu tư vào việt nam

Thủ tục đầu tư vào việt nam: Công ty tư vấn Minh Anh được thành lập năm 2012 với sản phẩm cốt lõi là tư vấn đầu tư vào Việt Nam. Với đội ngũ luật sư am hiểu toàn diện và đầy đủ về pháp luật cũng như môi trường kinh doanh, đầu tư tại […]

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, tính đến thời điểm 31/12/2013, số doanh nghiệp, công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 9093 doanh nghiệp. Theo số liệu thống kê của Cục Đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/12/2016, cả nước đang có 22.509 dự án có hiệu […]

Điều kiện thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành lân cận khác. Thông qua sự hiểu biết các chính sách, quy định của […]

Doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Theo quy định tại khoản 6, Điều 3, Luật Đầu tư  2005 quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện đầu tư tại Việt Nam, doanh nghiệp của Việt Nam, do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ […]

Đặc điểm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty Minh Anh là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, điều chỉnh nội dung dự án đầu tư tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh thành lân cận khác. Thông qua sự hiểu biết các chính sách, quy định của […]

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài

Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài – Theo quy định của Luật doanh nghiệp thì địa chỉ trụ sở công ty vốn nước ngoài là địa điểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, […]

Thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài

Vốn điều lệ là số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào Điều lệ công ty. Thay đổi vốn điều lệ công ty nước ngoài là việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ của công ty để phục vụ nhu […]